top of page
Szukaj

Rząd dopłaci do stacji ładowania

W Rządowym Centrum Legislacji możemy znaleźć projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastrukturę do tankowania wodoru.
Nowe pomysły na zmianę myślenia


Rząd ma do rozdysponowania aż 800 mln zł na budowę infrastruktury do tankowania wodoru oraz na punkty ładowania pojazdów elektrycznych. Bezzwrotne dotacje mają służyć powstawaniu nowych punktów ładowania samochodów prądem oraz stacji tankowania wodorem, które w Polsce jeszcze nie istnieją. Dotacje przewidziane przez rząd mogą służyć również rozbudowie istniejącej infrastruktury.

Działanie rządu uwzględniające konieczność rozwoju infrastruktury wydaje nam się bardzo słuszne. Wszyscy eksperci zgodnie wskazują, że właśnie infrastruktura jest głównym czynnikiem ograniczającym rozwój elektromobilności. Sami pomysłodawcy projektu rozporządzenia uzasadniają swoją decyzję faktem, że obecna sieć około 1700 punktów ładowania jest dalece niewystarczająca dla zmiany myślenia o elektromobilności, tym bardziej, że wiele istniejących ładowarek nie pozwala na szybkie ładowanie pojazdu.


W uzasadnieniu projektu rozporządzenia możemy przeczytać: „przeciętny samochód w Polsce przejeżdża 8500 km rocznie, co daje 23 km dziennie. Do płynnej eksploatacji pojazdu elektrycznego wystarczyłoby więc doładowanie w warunkach domowych raz na kilka dni. Z powodów psychologicznych fakt braku możliwości doładowania awaryjnego jest jednak istotną barierą rozwoju rynku (tzw. range anxiety). Dodatkowo, ze względu na brak infrastruktury szybkiego ładowania, przemierzanie pojazdem elektrycznym dłuższych tras międzymiastowych jest utrudnione lub wręcz niemożliwe”.


Nawet do 75 procent kosztów kwalifikowanych


Publiczne dotacje na budowę ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz infrastrukturę do tankowania wodoru mogą pokryć połowę kosztów kwalifikowalnych inwestycji w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców i nawet do 75 procent kosztów w mniejszych gminach, z wyłączeniem punktów przy drogach ekspresowych i autostradach.

Rządowe wsparcie będzie obejmować nie tylko budowę nowych punktów, ale także rozbudowę istniejących. W projekcie wymieniono stacje ładowania o mocy do 150 kW oraz inwestycje w zwiększenie mocy ładowania do 150 kW. Inwestorzy mogą otrzymać dotację na zakup nowych urządzeń, pokrycie kosztów robót budowlanych i montażu, instalacji przyłączeniowej, dokumentację techniczną, nadzór inwestorski, jak również testy i odbiory.


Na dotacje będzie można liczyć do końca 2023 roku. W uzasadnieniu projektu czytamy również, że „rozwój rynku usług ładowania pojazdów elektrycznych oraz usług tankowania wodorem spowoduje, że po tej dacie warunki udzielania pomocy na tę infrastrukturę będą zmienione”, co jwyraźnie oznacza ze dalsze plany pomocowe będą uzasadnione od efektów działania bieżącej propozycji rządowej.


Liczymy na to, że znajdą się chętni na rozwój istniejącyh i instalację nowych stacji ładowania samochodów elektrycznych. Można spodziewać się jendocześnie, że budową stacji wodorowych nie będzie zainteresowany tłum inwestorów. Tak czy inaczej cieszymy się, że jest szansa na stopniowy rozwój infrastruktury ładowania, która da większą swobodę w przemieszczaniu się i stanie się bodźcem do rozwoju elektromobilności.

Źródła:
Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


bottom of page